Podmínky použití a GDPR bez výslovného souhlasu

Tyto podmínky použití a zásady GDPR se vztahují na web Speechless Reconciliation přístupný na https://peaceprojectsrcpi.eu a naše zásady týkající se shromažďování, používání, přenosu a zveřejňování osobních údajů RC Prague International se shromažďuje prostřednictvím této webové stránky a jinými elektronickými a analogickými prostředky.

Tyto podmínky použití a zásady GDPR začínají dnem, kdy použijete web Speechless Reconciliation a / nebo krátce po datu, kdy poskytnete osobně identifikovatelné informace společnosti RC Prague International jinými elektronickými nebo analogovými prostředky za účelem přístupu RC Prague International informace a / nebo služby.

Přístupem na naši webovou stránku nebo poskytnutím osobních údajů jiným způsobem předpokládáme, že přijímáte naše podmínky použití a zásady GDPR. Pokud nadále nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce, nadále nepoužívejte web, informace nebo služby Speechless Reconciliation.

Pokud se rozhodnete použít web, informace nebo služby Speechless Reconciliation, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací ve vztahu k zásadám a podmínkám na této stránce. Osobní údaje, které shromažďujeme, se používají k poskytování a zlepšování webových stránek, informací a služeb ENKIDU. Vaše údaje nebudeme používat ani s nikým sdílet, s výjimkou případů popsaných na této stránce.

Shromažďování a používání informací

Pro lepší zážitek z používání webových stránek, informací a služeb Speechless Reconciliation můžeme požadovat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, mimo jiné vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu. Informace, které shromažďujeme, budou použity k vašemu kontaktování nebo identifikaci.

Protokolovat data

Kdykoli navštívíte web Speechless Reconciliation, shromažďujeme informace, které nám váš prohlížeč zasílá a které se nazývají Log Data. Tato data protokolu mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače („IP“), verze prohlížeče, stránky webu Speechless Reconciliation, které navštívíte, formuláře a soubory, ke kterým přistupujete a / nebo stahujete, odkazy, na které kliknete, čas a datum vaší návštěvy, času stráveného na těchto stránkách a dalších statistik.

Soubory cookie

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty se do vašeho prohlížeče odesílají z webových stránek, které navštěvujete, a ukládají se na pevný disk vašeho počítače.

Naše webové stránky používají tyto „soubory cookie“ ke shromažďování informací a ke zlepšování našich webových stránek, informací a služeb Speechless Reconciliation. Máte možnost tyto soubory cookie přijmout nebo odmítnout a zjistit, kdy je soubor cookie odeslán do vašeho počítače. Pokud se rozhodnete odmítnout naše soubory cookie, možná nebudete moci používat některé části našeho webu, informací a služeb Speechless Reconciliation.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran z následujících důvodů:

 • Abychom usnadnili naše webové stránky, informace a služby Speechless Reconciliation;
 • Poskytovat naším jménem web, informace a služby Speechless Reconciliation;
 • Provádět služby a funkce související s RC Praha International; nebo
 • Abychom nám pomohli při analýze toho, jak se používá náš web Speechless Reconciliation, informace a služby.

Informujeme uživatele webových stránek, informací a služeb Speechless Reconciliation, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly přiděleny, naším jménem. Jsou však povinni informace nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Bezpečnostní

Vážíme si vaší důvěry v poskytování vašich osobních údajů, proto se snažíme používat komerčně přijatelné způsoby jejich ochrany. Upozorňujeme, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Web Speechless Reconciliation může obsahovat odkazy na jiné weby. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tento web. Tyto externí weby nejsou provozovány námi. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Práva na ochranu údajů GDPR

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má nárok na:

 • Právo na přístup: Máte právo požadovat kopie vašich osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.
 • Právo na opravu: Máte právo požadovat, abychom opravili veškeré informace, které považujete za nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, které považujete za neúplné.
 • Právo na odstranění: Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek odstranili vaše osobní údaje.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo za určitých podmínek vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek přenesli údaje, které jsme shromáždili, do jiné organizace nebo přímo k vám.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc, abychom vám odpověděli. Chcete-li některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás.

Ochrana osobních údajů dětí

Web, informace a služby Speechless Reconciliation neoslovují nikoho mladšího 18 let. Vědomě neshromažďujeme osobní identifikovatelné údaje od dětí nebo osob mladších 18 let. V případě, že zjistíme, že dítě nebo osoba mladší 18 let nám poskytla osobní informace okamžitě odstraníme z našich serverů. Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás, abychom mohli provést nezbytná opatření.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, RC Prague International a / nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na webových stránkách Speechless Reconciliation. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. K informacím z webu Speechless Reconciliation můžete přistupovat pro své vlastní osobní použití, s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách použití.

Nesmíte:

 • Znovu publikujte materiál poskytnutý RC Prague International
 • Prodáváme, pronajímáme nebo sublicencováváme materiál poskytovaný společností RC Prague International
 • Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál z RC Prague International
 • Redistribuujte obsah z RC Praha International

Části tohoto webu mohou uživatelům nabídnout příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. Komentáře neodrážejí názory a názory RC Prague International, jejích zástupců a / nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony nebude RC Prague International odpovědná za komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a / nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a / nebo zveřejnění a / nebo vzhledu komentářů na tomto webu.

RC Prague International si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit všechny komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto podmínek použití.

Pokud zveřejníte komentáře, zaručujete a prohlašujete, že:

 • Jste oprávněni zveřejňovat komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Tyto komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
 • Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí.
 • Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodních nebo zvykových nebo prezentaci komerčních aktivit nebo protiprávních aktivit.

Tímto udělujete RC Prague International nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám libovolných vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na náš web Speechless Reconciliation bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Online distributoři adresářů mohou odkazovat na náš web Speechless Reconciliation stejným způsobem, jako hypertextový odkaz na webové stránky jiných uvedených společností.

Pokud nejste jednou z organizací uvedených v předchozím odstavci a máte zájem o odkaz na náš web, musíte nás informovat zasláním e-mailu na webmaster@peaceprojectsrcpi.eu. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete vytvořit odkaz na náš web, a seznam adres URL na našem webu, na které byste chtěli odkaz. Odpověď může trvat 2-3 týdny. Pokud vaše propojení schválíme, poskytneme vám přijatelné způsoby, jak toho dosáhnout.

Zřeknutí se odpovědnosti

V maximální míře povolené platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našeho webu Speechless Reconciliation a používání informací a služeb RC Prague International. Nic v tomto odmítnutí odpovědnosti:

 • omezit kteroukoli z našich nebo vašich závazků jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými zákony; nebo
 • vyloučit jakoukoli z našich nebo vašich závazků, které nemusí být vyloučeny podle platných zákonů.

Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) upravovat všechny závazky vzniklé na základě zřeknutí se odpovědnosti, včetně závazků vzniklých ve smlouvě, při deliktu a za porušení zákonné povinnosti.

Dokud budou webové stránky Speechless Reconciliation a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, nebudeme odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody jakékoli povahy.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů / podmínek použití

Naše podmínky použití a zásady GDPR můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme vám proto tuto stránku pravidelně kontrolovat, zda neobsahuje nějaké změny. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových podmínek používání a zásad GDPR na této stránce. Tyto změny jsou účinné okamžitě po zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se našich podmínek použití a zásad GDPR, neváhejte nás kontaktovat na adrese webmaster@peaceprojectsrcpi.eu.

Tento projekt je financován z vašich darů a podpory z:

RC Vilvoorde/BelgieC9 InternationalLastavica
SOS dětské vesničky/Česká republikaPorsche/Belgie

Tento projekt je financován z vašich darů a podpory z:

Logo Rotary District 2240
Logo RC Vilvoorde/Belgie
Mezinárodní logo C9
Logo Lastavica
Logo SOS dětských vesniček/Česká republika
Logo Porsche/Belgie
Logo Adra